Zarząd
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zwołany na podstawie Uchwały nr 6 /2020 Kuratora Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z dnia 30 maja 2020 r. odbył się w dniu 14 czerwca 2020 r. w Warszawie. Zjazd został zwołany w celu wyboru Prezesa, Zarządu Głównego TKKF i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Jacek Bączkowski
Prezes zarządu

Wybrany przez Zjazd Zarząd Główny TKKF na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Dariusz Gorczyński
wiceprezes zarządu

Ryszard Kowalski
wiceprezes zarządu

Joanna Mateusiak
wiceprezes zarządu

Marian Mójta
sekretarz

Mirosław Moneta,
Władysław Stępień, Gerard Tymusz
członkowie

Andrzej Jaśkiewicz
skarbnik