Kontakt

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Al. Zjednoczenia 25 lok. 12A
01-829 Warszawa
KRS: 0000123053,
REGON: 007022921,
NIP: 5251569616
rachunek bankowy: 06 1160 2202 0000 0001 7284 6451

Poczta

Telefon