Komisja rewizyjna
Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco:

Karol Oleksy
przewodniczący

Zbiegniew Tomiak
zastępca przewodniczącego

Ryszard Myśliwski
sekretarz