NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Istebna  04.10.2020 r

Organizator :

  • Miejskie TKKF w Jastrzębiu Zdroju

Współorganizatorzy:

  • Mazowiecki TKKF w Warszawie,
  • Śląskie TKKF w Katowicach.

Partnerzy:

  • Ministerstwo Sportu 

       –      Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego

Uczestnicy :

      W marszach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem.

      Dzieci i młodzież do lat 18 winni posiadać zgodę opiekunów prawnych.

      Mile jest widziany udział rodzin i grup zorganizowanych.

Data i miejsce :

      04  października 2020 roku, Istebna

      STAR i META: Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „HALNIAK” Istebna 1326

Program minutowy:

od godziny    10.00 – zapisy w Biurze Marszu

     godzina         10.50    – otwarcie imprezy

     godzina         11.00    –  wymarsz na trasy  

od godziny    13,00 – ognisko i poczęstunek, konkurencje rekreacyjneok. godz.15.00   –  uroczyste zakończenie

Zgłoszenia i zapisy : 

 Grupy zorganizowane, osoby indywidualne i rodziny prześlą  do dnia 01.10.2020r zgłoszenie    pod adres e-mail miejskietkkf@wp.pl lub telefonicznie 604 238 494 oraz w dniu      

       imprezy w Biurze Marszu.

        Biuro Marszu : Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „HALNIAK” Istebna

      Trasy marszu :

TRASA I-  lekka rekreacyjna

START:  OSW „|Halniak” – Groń

długość: 2 km    czas przejścia: 1,30h

TRASA II-  trasa rekreacyjna 

START: OSW „Halniak ” – Złoty Groń

długość: 4km czas przejścia: 2h

TRASA III-   trasa rekreacyjna przedłużona

START:  OSW „Halniak” – Groń – Złoty Groń             długość: 6km   czas przejścia: 2,3h

TRASA IV-   dla zaawansowanych

START:  Ochodzita – Złoty Groń – OSW „Halniak”

               / Do Koniakowa przewóz autokarem/

                    długość:  8 km    czas przejścia: 3h

Postanowienia końcowe :

  • organizator zapewnia gorącą herbatę oraz posiłek po zakończeniu marszu – dla osób zgłoszonych do dnia 01.10.br – po zakończeniu marszu,
  • organizator ubezpiecza od Nastepstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
  • we wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decydować będzie bezpośredni organizator.

UWAGA!

Grupy zorganizowane, osoby indywidualne i rodziny, które zgłoszą w terminie do   01.10.2020 roku chęć udziału w Marszu będą miały zagwarantowany posiłek po ukończeniu trasy.

  • Zadanie wspierane z budżetu Ministerstwa  Sportu
  • Zadanie wspierane z budzetu Samorządu Województwa Śląskiego.